title
title
title
title
title
title
המשימה ה-13 של קבוצת "אלון" בקיבוץ איילת-השחר (2013)
פעילות קבוצת נוער באיילת-השחר שהתבצעה במסגרת שנת בר המצווה.
הפעילות שימשה כבסיס למודל פעילות, בו משולבים היכרות עם מורשת העבר המשפחתית והקשר אל הבית והסביבה .
ההפקה נעשתה עם ועל ידי הורי בני הנוער ומביאה לידי ביטוי מסורת של שנים,
שהתפתחה באיילת-השחר והסביבה, לציון שנת בר-המצווה.
צילום ועריכה: אמנון דותן