title
title
title
title
title
title
תמונת השבוע / מרץ 3 2017
בעוד אנחנו נמצאים בשלהי "שנת החרדל" ובהתפרצות חסרת תקדים בסביבתנו הקרובה -
פרצה לה "שנת הפרג". גבעת הווגאז התכסתה באדום, אדום בוהק והעין אינה שבעה מראות.
יופי אדיר פוקד את הגבעה ודווקא בשנה שברכת השמיים - הגשם, לא עושה חסד עם החקלאים.
מי שעדיין לא עלה לגבעה - צאו למקום! הוא מדהים באדום!!! צילומים: עילית וכרמלה