title
title
title
title
title
title
תמונת השבוע / אפריל 1 2017
האביב כבר כאן! פריחות מרהיבות סביב לנו - בכל מקום אליו תפנה עיניך.
החקלאות - גם היא אינה נעצרת. התבואה נקצרה, סופגת חומה של שמש ומצפה לגיבושה בחבילות, חבילות.
על השטח החרוש בקידמת התמונה, יינטע בקרוב שטח נוסף של אבוקדו.
גם הפעם - לא ניתן להתעלם מהצבעוניות סביבנו ואת שטחי התבואה והאבוקדו העתידי, העשרנו בגוונים נוספים.