title
title
title
title
title
title
משתתפים בצערה של עילית והמשפחה

משתתפים בצערה של עילית הרדוף והמשפחה
עם פטירתה של האחות
ערה אונגר-ענבי

הלוויה התקיימה ביום ראשון 
באיילת השחר

יושבים שבעה בבית המשפחה בנהריה