title
title
title
title
title
title
גידולי שדה
גד"ש –גידולי שדה

היום מעובדים כ – 2300 דונם. כולם בסביבות הבית וחלקה אחת רחוקה יותר – ב"פרדס חורי" שליד הירדן.
מתוכם -  1400 דונם שלחין בהשקייה, ו – 900  דונם פלחה. 
גידולים שהיו ויהיו: שום, בצל, גזר, אפונה, שעועית, תפוחי-אדמה, תירס לתחמיץ ותירס מתוק. וכן, עגבניות לתעשייה
כמן כן  - 160 דונם כותנה. 
בשטחי הפלחה: חיטה, בקייה ותלתן. 
בשנת 2014 תנאי הגידול היו טובים והיבולים בהתאם. גם מחירי השוק היו טובים.
בצוות שני עובדים קבועים ועובדים נוספים על-פי הצורך.
מנהל הענף – עדי רימון   052-3770635 
 
 


גידולי שדה במבט אל העבר

ענף הפלחה, כפי שנקרא בעבר הענף, היה בתחילת דרכו הענף החקלאי הראשון של איילת-השחר. 
היו אלה אדמות איכרי ראש-פינה, שעובדו בשיטת החומש, על-ידי ששת החרתים. 
בהמשך, נחכרו אדמות מאיכרי ראש-פינה ומערביי הכפרים חוסנייה ופרדס חורי. 
שנים רבות נמשך משא ומתן עם בעלי הקרקעות באשר לריכוז החלקות, כך שניתן יהיה לעבדם ביעילות.
חברת פיק"א, שהייתה החברה המיישבת של איילת-השחר, לא ראתה צורך להגדיל את היישוב מעבר ל-22 משפחות, עם שלושים דונם למשפחה. 
הסוכנות היהודית עם קרן הקיימת לא רצו להתנצח עם פיק"א.
הקיבוץ, שכבר גדל בהרבה מעבר ל-22 המשפחות, נאלץ, בכוחות עצמו, לרכוש את אדמות הערבים ואיכרי ראש פינה, ורק לאחר מכן, הגיע להסדר עם המוסדות המיישבים לעזור במימון הרכישות. כך רוכזו כ-4000 דונם בסביבות היישוב ועוד כ-3000 ד' מרוחקים יותר.

עם הקמת גדות, חולתה וכפר הנשיא, הועברו אליהם חלק מהאדמות, בהסכמת הקיבוץ, שרצה בהקמת יישובים עבריים בשכנות לו.
בתחילה, הייתה זו פלחה חרבה – חיטה, שעורה וחציר לרפת ולצאן. התקפות של ארבה, ועכברים היו חלק מהמאבק להגיע ליבול סביר. 
(הגיוסים להרעלת עכברים, היו חלק קבוע מתכנית הלימודים של בית-הספר מידי שנה בחורף). 
עם הגעת המים מהבארות ולאחר מכן, מהירדן וממלחה, הועברו שטחים לגידולי המטע והחלו לעסוק בגידולי תעשייה בהשקייה, ששיאם היה ענף הכותנה.

מ"פלחה" הפך הענף ל"גידולי שדה", קרי, גד"ש. 
לאחר ירידת קרנה הכלכלי של הכותנה, החלו להתמחות בגידולי ירקות לתעשייה, ובניסוי להחדיר גידולים חדשים כמו: עכוב (עכובית הגלגל) וגרעיני שמן שונים. 
המחסור במים והשנים השחונות, צמצמו את הענף והביאוהו לממדים צנועים יותר. 
מצוות שהיה הגדול ביותר בין ענפי החקלאות, לצוות קטן יותר המונה שניים-שלושה עובדים.