title
title
title
title
title
title
אבוקדו
חלקת אבוקדו חדשה ניטעה ביוני 2017 ושם ניתן לה "חלקת החרובים". לקריאה על הנטיעה החדשה לחצו על הקישור:

מטע האבוקדו משתרע על שטח של 620 דונם. החלוקה על-פי הזנים: אטינגר – 160 ד', פינקרטון 330 ד', ריד 25 ד'. 
השיווק בעיקרו הוא לייצוא לאירופה. הפרי נארז בבית האריזה שלנו, ומשווק ע"י חברות פרטיות.
בצוות ארבעה חברים. בעונת הקטיף נעזרים בעבודה שכירה, עונתית.
מנהל - מנחם נופר 052-3668802 
                                                                                                                                       
באביב 2013. נטענו 100 דונם נוספים של עצי אבוקדו, הפעם בקרבת הבית, ממזרח לבריכת החימצון.                             
שני זנים חדשים: גֶ'ם (Gem) וגם B.L וזן וותיק - ריד. כמפרה ניטע הזן אטינגר.
לראשונה נטענו בצפיפות מרובה של 66 עץ לדונם, במקום 36 עץ, כפי שנהגנו עד עתה. 
הרכב הזנים יאפשר להגדיל את השיווק המאוחר בשוק המקומי.

וקצת היסטוריה על החלקה (המכונה "ג'יפטליק"):
בעבר היו נטועים בשטח זה שקדים, זיתים וכרם ענבים. 
לאחר מכן, היו אלה שיטחי פלחה וגידולי שדה. 
לאחרונה, יועד השטח ליחידות המושב. עם "נפילת" רעיון המושב, חוזר השטח למקורו - שטח חקלאי.
מאחלים לכולנו הצלחה ופוריות מרובה של השטח והחשוב מכל - תרומה לקיומנו. 
 
 
רקע היסטורי 
הענף הוקם כענף נפרד ממטעי הנשירים, עקב היותו שונה במבנהו ובתקופות הקטיף שלו. 
ראשיתו בעצי אבוקדו בודדים, שהיו נטועים בין שורות השזיפים עוד בשנות הארבעים של המאה הקודמת.
בעקבות קרה קשה, באמצע שנות ה -60, בוטלה אז נטיעת מטע האבוקדו הראשון.

בשנת 1977 ניטעו עצי האבוקדו הראשונים באדמות אום-אל-סוף, "עופרים" היום.  
אחריו, עד 1980, ניטעו כ-500 דונם בחלקות "מלטה", "הבזלת" וב"טרסה".  
הזנים הראשונים היו  אטינגר, פוארטה, האס וריד.  
עקב בעיות שיווק בייצוא לאירופה ופחיתת יבול בפוארטה ובהאס, עבר הענף שידרוג כללי.  
חלק מהחלקות נעקרו וכ-250 דונם פוארטה והאס הוחלפו בהרכבות לזן פינקרטון.

ב-2005 חל שינוי משמעותי בענף, עם נטיעה של 200 דונם באדמות "מלחה"  –  נטיעה צפופה יותר ועל כנות חדשות ומבטיחות יבולים.

מה לענף האבוקדו באיילת-השחר ולשנת 2017?

 

מתחילה לה שנה חדשה, וענף האבוקדו במשקנו מציין כמה וכמה אבני דרך בהתפתחותו ותרומתו לקיבוץ איילת-השחר ולהרכב צוות העובדים בו. לפיכך החלטתי לכתוב ולשתף את ציבור הקוראים של היומן.

40 שנה חלפו מאז ניטע מטע האבוקדו הראשון, ב-1977 באוּם-אל-סוּף, ונקרא "עופרים". זה אירע אחרי 20 שנה מאז חלמנו, לראשונה, על נטיעת אבוקדו במטע ולא צלחנו אז, את החלטת אסיפת הקיבוץ.

הענף הוקם על-ידי צוות, שהורכב מחברים שיצאו מגידולי שדה, מהצאן ומענף הנשירים, ונתמך על-ידי ענף המטע. בשנים הראשונות היו קשיי שיווק, הרכב זנים בעייתי, חוסר ניסיון מקומי וגם ארצי, ותחלופה רבה בצוות העובדים.

לפני 30 שנה הצטרף כותב שורות אלה לצוות הענף.

לא פשוטות, גם לא קלות היו השנים שחלפו להתפתחות הענף. היו גם ימים של נפילות, החלטות חיסול, ניסיונות לצרף את מטע האבוקדו, כחלק מענפי המטע האחרים, וגם עקירות של חלקות. ההנהלות לא תמכו, גם לא עודדו. אולם הצוות האמין בענף יצוא זה והמשיך, נלחם, הרכיב זנים חדשים והתוצאות לא אכזבו.

היום, 2017, נטועים 620 דונם. בחודש מרץ ניטע עוד חלקה בג'יפטליק ונגיע לכ-700 דונם. היבול הצפוי לעונה זו הוא מעל ל-1500 טון. המחירים טובים, הן ביצוא והן בשוק המקומי. ההכנסה הגבוהה מעמידה את הענף בקידמת ענפי המשק, ועוד היד נטוייה להרחבת הענף, בעידוד ההנהלה של היום.

 

כאן המקום לספר מעט על הצוות הנוכחי ועבודתו:

זקן הצוות יחגוג השנה את יום הולדתו ה-80. מנהל הענף (מנחם נופר) חוגג 60.  "הנער" (עוזי הרמן) שגדל בענף, חגג השנה 40. וצעיר העובדים, (זיו חי) שהצטרף אלינו לאחרונה, חגג 30.  אז יש סיבה טובה ויפה לחגיגה ולכתבה זו. 

עוד בצוות יעקב, שגם לו קשר משפחתי לאיילת-השחר, ואיהב ואחיותיו מסחנין, שאיתנו בצוות כבר הרבה שנים.

 

גם על העבודה בענף זה רצינו לספר מעט:

עצים בני 40, "זקנים", וגם הצעירים, שרק ניטעו, צורכים עבודה רבה של גיזום, עיצוב, השקייה ודישון, על מנת שימשיכו להניב עוד שנים רבות.

מיבול של טונה אחת לדונם, הגענו היום ל-2.5 טון לדונם, והשנה מתקרבים, כנראה, ל-3 טון ממוצע לכל דונם. לראות היום חברים עובדים עם חליפות גשם, לצד התאילנדים – קוטפים, מובילים וגוזמים במשך חודשי החורף (ומקווים שיהיו הרבה ימי גשם, רק לא קרות וכפור...) זה לא מראה כה נפוץ.

משום כך, חשבתי שבשנה זו, המתחילה עכשיו, מותר לנו להתגאות במעשינו ולא להצטנע באי-כתיבה. רציתי לצרף אתכם, חברינו, שנהנים ללקט וליהנות מפירות האבוקדו במשך כמעט כל חודשי השנה, שתהיו גם אתם שותפים בגאוותנו.

 

ולא ניתן לסיים כתבה זו מבלי לציין את הדורות הרבים של בני המשק, שעבדו איתנו בשנים בהן היו ימי עבודה בתקופת בית-הספר. הם תרמו להתפתחות הענף והתחנכו לעבודה בצוות ולעבודה בכלל, ושומרים עד היום על קשרים עם הצוות הוותיק.

אני רוצה לסיים רשימה זו באיחולים לבריאות והחלמה לזיו תירוש, שעבד עמנו בצוות. מאחלים שנה חקלאית יפה. פורייה וגשומה לכל ענפי המשק ותרומה נאה לכולנו.

                                                                      

                                                                                                                        בשם צוות האבוקדו – זהר בר-נץ