title
title
title
title
title
title
חידת השבוע 1 / יולי 2017
תמונה המרעננת זיכרון של פנים שאינם עוד בינינו.
סביר להניח שהתמונה צולמה בטיול משק.
לאן? מתי? מה המקום?
גם אם עברו כבר שנים,
אולי יש כאלה שאת המקום מכירים.
והחברות, החברים - אותם, וודאי, רבים זוכרים.
החידה נשארה ללא תשובות מספקות. מסתבר שאין מי שזוכר את פרטי הטיול הזה. אז, לפחות, את החברים והחברות רובנו מכירים והנה שמותיהם - עומדים מימין לשמאל: צבי ורחל רימוני, מרים בזק, גילה לנדסמן, אליעזר שטיינברג ונירה ששון. באמצע: יחזקאל לנדסמן, מרדכי ויהודית אגוזי, רבקה אדרת, אליעזר פיק, שושנה ויידנפלד, אלזה אפשטיין. בחזית התמונה: ורדה צוריאל, ישראל שליט והראש בצד שמאל, כנראה, של רבקה סבג.