title
title
title
title
title
title
לול


משק וחקלאות

הלול מיועד לגידול תרנגולות פטם לבשר.

חוות הלולים כוללת כ 9 דונם ומחולקת לחווה הישנה, שנמצאת בחצר הקיבוץ בה ישנם  3 מבנים.  ולחווה החדשה (ששימשה בעבר לגידול הודים) ובה 2 מבנים.
בשנה מגדלים כ-5 מחזורים של עופות פטם. בכל מחזור כ-140 אלף אפרוחים.

הגידול נמשך כ-40-45 יום, ואז משווקים העופות למפעל "עוף הגליל". 

לאחר כל משלוח, מתבצע חיטוי מלא במתחמי הגידול.
כיום פועלים הלולים במסגרת לולי עוף הגליל - אגודה חקלאית שיתופית בבעלות המפעלים האזורים  ו כ-30 משקים באזור הגליל העליון". 

הגידול מתבצע על-פי תוכנית שנתית של משחטת  "עוף הגליל". 

הם המחליטים באיזו תדירות לאכלס את הלולים, בכמה עופות וכד'. 

לעתיד, קיימים שטחים נוספים, שעברו שינוי ייעוד ומתאימים להרחבת הענף. 

אנו ממתינים לתקופה בה יבשילו התנאים המסחריים/כלכליים בכדי לבצע את הגדלת היקף היצור.

בענף עובדים שני חברי קיבוץ במשרה מלאה

את הענף מנהל משנת 1992 חגי הרדוף. טלפון: 052-3668837

 ימים ראשונים של ענף הלול
מראשיתו של הקיבוץ, התרוצצו עופות בחצרו. עם המעבר מאיילת העתיקה לצד הצפוני של הוואדי, ליישוב הקבע, נוצלו האבנים מהחומה שהקיפה את הצריף הראשון, לבניית הלול הראשון. בתחילה, הייתה זו חצר פתוחה עם תאי הטלה. ההזנה סופקה משאריות הפלחה וירק.
ב-1936 החלו בבניית לולי בטון, במקום בו נמצאת כיום שכונת הלולים. בשנים הראשונות גרו בבניינים אלה חברים צעירים, בגלל חוסר במבני מגורים. בהמשך, נבנה לידם בית דגירה ונרכשה מדגרה חשמלית. הענף התפתח יפה ומהר, יחסית לענפים אחרים. הצוות מנה נשים בלבד.
מחזור הגידול של העופות הקיף את כל שלבי ההתפתחות – מהמדגרה ועד אריזת הביצים לשיווק, וכמו כן, גידול עופות לפיטום.
ב-1946 החלו בהקמת סככות פיטום גדולות ולולי הטלה בכלובים. במלחמת השיחרור נהרסו מבני הלול כליל והענף כמעט התחסל. ההתאוששות הייתה מהירה. ב-1949 כבר נבנה "הלול האמריקאי" הראשון והוקמה מדגרה חדשה, היכן שעומדת החשמלייה היום. נבנו בתי אימון מודרניים. האומנות לאפרוחים עברו לפעול על חשמל ואפשרו הרחבה משמעותית, הן של בתי האימון והן של לולי ההטלה והמפטמות. גם ההזנה, שהחלה מאספקת ירק, שקוצץ במכונה ידנית, עברה לתערובות. בהתחלה היה זה מהמכון המקומי ויותר מאוחר, ממכון תערובות ארצי. כתוצאה מכך שופרה ריווחיות הענף.