title
title
title
title
title
title
תמונת השבוע / אוגוסט 2 2017
במהלך חודש אוגוסט החלה חברת "דקל אחר" לבצע תשתיות עבור 26 מגרשים נוספים מדרום ומזרח למגרשים של שלב א' ב"שכונת הפקאן".
העבודות מבוצעות בתיאום עם משרד השיכון והמועצה האזורית, ובהתאם ללקחים שהופקו בשלב א'.
העבודות אמורות להסתיים בתוך 6 חודשים.
מסר שלמה רווח.