title
title
title
title
title
title
"ככה צדים נחשים" - בוגרת 2008
סרטה של כיתת "איתנים" שנעשה עם סיום בית הספר, בעזרת "כוחות" נוספים.
הסיפור - עדי מירובסקי, סתיו נווה, אביב נופר
יעוץ ופיתוח תסריט - יפתח שבו
מפיקה בפועל - סיגל מירובסקי; תפאורה - סאלי נווה
יעוץ לעריכה - קובי נתנאל;
צלם, ביים וערך - עמר ששון
הופק ע"י חברת "מחוץ לתמונה"