title
title
title
title
title
title
קליפ בר-מצווה של כיתת "ירח". (2005)
סיכום קצרצר של משימות שנת הבר-מצווה שקיבלו ילדי כיתת "ירח". 
תוכנן עסק באירועי מלחמת השחרור באיילת השחר. שותפים גם ההורים. 
סירטם של ישי אורן ומירי חי. הוצג לציבור במסיבת יום העצמאות תשס"ה.