title
title
title
title
title
title
"במערב אין כל ישן" - משימת בר מצווה / כיתת "אגוז"
הדמייה של חלוצי המערב הפרוע בארה"ב במסגרת "יום חלוץ בודד".
זו אחת ממשימות שנת הבר-מצווה של ילדי כיתה ז' בקיבוץ.
הסרטון צולם בשנת 1977 בהשתתפות כיתת "אגוז" בשנת בר-המצווה שלהם.