title
title
title
title
title
title
ראש השנה תשע"ח באיילת-השחר
איחולים לקיבוץ במסגרת מסיבת ראש השנה בקיבוץ.