title
title
title
title
title
title
איילת השחר בוחרת את איש השנה - ראש השנה תשע"ח
ערב ראש השנה תשע"ח.
משאל בין חברי הקיבוץ וילדיו - מי איש השנה לדעתך?