title
title
title
title
title
title
מזל טוב
מזל טוב
לזאב ררין 
להולדת הנכדים !

בת לשי וליטל
בקיבוץ מגידו

בן בכור לגל ודן שוורץ 
באורנית


שפע ברכות לכל המשפחה,
רוב אושר ובריאות, נחת ושמחה!

בית איילת-השחר