title
title
title
title
title
title
חיילים של המהפכה

חברי  דור מייסדי הקיבוצים היו חיילים של המהפכה.
נאמנותם להנהגה הייתה מוחלטת והם היו כחומר ביד היוצר.
איך עבדה השיטה?
אבות הקיבוץ (העסקנים) היו כול השבוע בת"א בשליחות התנועה. (מתים באוהלה של התנועה).
כול יום שישי הם שבו הביתה.
באותה התקופה מתקיימת בכול מוצאי שבת אספת חברים ("שיחה" במספר קיבוצים).
האספה דנה ומחליטה בכול בעיות הקיבוץ, חברתיות, כלכליות וגם האזוטריות ביותר.
במוצאי שבת אספת חירום.
על סדר היום: יש בעיה קשה של עשביה בגן הירק וצריך לעשות מעשה.
אבות הקיבוץ קמו בזה אחר זה ובנאומים חוצבי להבות וחשיבות קבעו שצריך להתגייס ולהציל את המצב.
התקבלה החלטה כי ממחר ובמשך השבוע, כל החברים יצאו אחרי הצהריים לשעתיים לגיוס, ע"מ להציל את גן הירק מהעשבייה.

ביום ראשון כל אבות הקיבוץ נסעו לת"א למות באוהלה של התנועה.
ביום שישי הם שבו הביתה.
במוצאי שבת אספת חירום.
על סדר היום: דילול תפוחים במטע.
המצב קשה, יש פיגור גדול בדילול התפוחים.
ואיך לא, דנים בהצלת המטע. חייבים להתגייס כי יש מצב חירום.
ושוב קמו אבות הקיבוץ בנאומים חוצבי להבות וחשיבות.........
הוחלט כי בכל השבוע יצאו כול החברים אחה"צ לגיוס חירום של שעתיים בכול יום לדילול תפוחים.

ומה קרה ביום ראשון ?
אבות הקיבוץ בדין התנועה נסעו לת"א.
ביום שישי ...............