title
title
title
title
title
title
תמונת השבוע / נובמבר 1 2017
האדמה צמאה לגשם שיבוא. השטח מוכן לזריעה...
אבל הגשם - מתי? מדוע כה מתמהמה? 
כמו שנאמר בשירו הידוע של לוין קיפניס: 
גשם, גשם, נאנח שדה מחום,
גשם, גשם מתחנן הגן בלי דום.
שמע קולנו, אל שמיים   (יש כזה?)
ותן לארץ גשם מים.  (והרבה...)