title
title
title
title
title
title
זה קרה לפני 70 שנה... (רשימה מס' 2)

תרבות רבותי, תרבות...
(יומן איילת השחר מס' 292 מתאריך ח' כסלו תש"ח 21.11.47)

במסגרת מדור "זוטות" ביומן, נמצאה מתועדת רשימה של חיים חצורי  ז"ל, העוסקת באכזבתם של חובבי הקריאה.

על חדר הקריאה
במרוצת הזמן חלו שינויים בחיי חברתנו ורבים מהחברים חדלו, משום מה, לשאוב ממקורות משותפים והקיפו את עצמם בחומת התבדלות בחדריהם וחיים להם חיים שאננים. לעומתם ישנו עוד חלק שעודנו מזדקק ליניקה הרוחנית הקולקטיבית ואין המשק יודע לספקם.
חדר הקריאה – פינה זו , שרבים מהחברים מבלים בו את רגעי המנוחה לאחר יום עמל, נמצא לצערי, במצב ירוד וקשה להגיד שהוא מבטא ציבור תרבותי. הזנחה ועזובה רבה בכל פינותיו. מידי פעם בפעם נהפך הוא לפונדק לעוברי-אורח ולעיתים אף למתפרה.
הרדיו, שהינו נכס ציבורי נעלם מהאופק ורבים הם המשוללים לשמוע חדשות ופרקי נגינה ואין דואג לכך.
האם לא יקום איזה שהוא כוח, וביחוד משורות הנוער המקומי, אשר ימוטט את האדישות ויתקן את המעוות?

(בתמונה - כריכת הספר שנכתב ע"י מיכאל בן-יוסף ומספר את קורות חייו של חיים חצורי וקורות הקיבוץ במשולב.)