title
title
title
title
title
title
KIBBUTZ AYELET HASHACHAR Circa 1983 '84
סצנה מקיבוץ איילת-השחר בשנים 1983-84. הסרט באנגלית.
סיור בקיבוץ של פעם, בבית הארחה והסבר על החיים בקיבוץ והרעיון מאחוריו.
משתתפים: אברהמי ולילה ליפץ, אורה ליפץ, עודד סער וגל סער.
את הסרט גילה והעלה לפייסבוק אילן פישר. תודה, אילן!