title
title
title
title
title
title
חידת השבוע 2 / דצמבר 2017
התגלגלה לידי תמונת ארכיון של שניים רוכבים על סוסים
ואחריהם צועדים בשורות חברים.
מה העניין כאן? מתי זה אירע? מהיכן צולמה התמונה?
 מי הם הרוכבים ומהי  ולאן השיירה?


על-פי הימור של ברל'ה צפרוני, הרוכב השמאלי הוא יחזקאל לנדסמן ועם הכפייה, יתכן שזה גם מישהו משלנו. לפי הדגל - אולי יום אחד במאי?

התמונה צולמה מהגורן, היום מתחם בית האריזה. בגבו של הסוס הלבן - צריף הסנדלרייה, מבשלת הליברבושט של מרדכי נוסבאום, וחדר הכנת צמר הכבשים לחוטי סריגה. מאחוריו - הבית הראשון, היום הסנדלרייה.

מוסיף זהר בר-נץ:

שכחת את חורשת הקזוארינות שבה הייתה המרפאה ולא הזכרת שהעובדת בנול, מכינת הצמר לסוודרים לחברים, הייתה שרה ציפרוני. כמה טוב שיש עדיין כמה אנשים עם זיכרון פעיל