title
title
title
title
title
title
מזל טוב לחנה חבר
מזל טוב לחנה חבר
לנישואי הנכדה דניאלה עב"ל אלכסנדר - בניו זילנד
בתם של אסתר וארנון חבר

ברכות חמות לכל המשפחות בארץ ולמשפחת פרקר בניו זילנד

מבית איילת-השחר