title
title
title
title
title
title
זה היה לפני 70 שנה בשדה החינוך (רשימה מס' 4)
(ראו כמה השתנתה התקופה. איזו תמימות הובילה אז את חיי היום-יום. 
כמה עשייה ודאגה לסדר יומם של הילדים בכל שעה משעות היום. ובזמנים אלה? אכן, כל כך משתדלים! אבל הסביבה והעולם כה שונים...)

מתוך יומן איילת-השחר מס' 295 כ"ו טבת תש"ח 8.1.1948

בשדה החינוך
בית הספר
בית הספר מונה כיום 117 ילד. 81 ילדי המשק, 25 ילדי עולים, 7 ילדי חוץ.
(בסוגריים – תוספות והבהרות מהיום...)

בכיתה ח'
: 20 ילדים – 11 ילדי המקום, 9 ילדי חוץ וילדים עולים
(הכיתה של יגאל ל. ועוזי ד.)
בכיתה ו': 22 ילדים - 16 ילדי המקום, 6 ילדי חוץ ועולים. (שלום י. תלמה ל.)
בכיתה ה': 18 ילדים – 14 ילדי המקום, 4 ילדי חוץ ועולים. (ברל'ה צ. זהר ב.)
בכיתה ג': 21 ילדים – כולם ילדי המקום. (רמה י. רמי ר. גילה ויואב ח.)
בכיתה ב': 20 ילדים – 19 ילדי המשק, 1 עולה. (חנה ב. יהודה א. אברהם א.)

סדר יומם של הילדים.
קימה – 6:30. 6 שיעורים מ-7:00 עד 12:50, עם הפסקה לארוחת בוקר. ב-13:30 – יציאה לעבודה. ילדי כיתה ה' עובדים שעה וחצי, ילדי כיתה ו' שעתיים, ילדי כיתה ח' והילדים העולים – שעתיים וחצי. ב-17:30 ארוחת ערב. שכיבה וכיבוי אורות: לילדי כיתה ב' ב-20:00. לילדי כיתה ג' ב-20:15, לילדי כיתות ה' ו' ב-20:45 לילדי כיתות ח' ועולים ב-21:30 – 22:00.

סדר היום לילדי כיתות ב' ג' שונה במקצת – מ-6:30 עד 7:15 התעמלות בוקר, או עבודה.
מ-7:45 – 11:30 לימודים, מ-13:30 – 15:30 מלאכות שונות.

הלימודים: כל כיתה לומדת 34 – 35 שעות בשבוע. סידור המקצועות: התעמלות, זמרה ואנגלית השנה, משביע רצון. במלאכת יד עוסקים ברקמה, ציור, כיור, הדבקות, עבודות בעור, סריגה וכו'. מראשית השנה סודרו מספר תערוכות של עבודות ילדים. מכינים עבודות רקמה שונות למכירה בבית בוסל בצפת. תמורת העבודות תוקדש לקרן קיימת.
ילדי כיתת העולים לומדים: עברית 8 שעות לשבוע, תנ"ך – שעתיים, מולדת וציונות – 6 שעות, חשבון – 6 שעות, מלאכה – שעתיים, התעמלות – שעתיים, זמרה – שעתיים ועבודה עצמית – 6 שעות בשבוע.

בחברת הילדים: כיתות ב' ג' מהוות יחידות עצמאיות. שאר הכיתות מאורגנות בחברת ילדים אחת. הילדים מתכנסים אחת לשבועיים לאסיפה כללית, בה דנים בשאלות ארגון החברה. היוזמה והארגון בידי הילדים עצמם. הוועדות המסדירות את ענייני החברה הן 5.
א. וועדת חברה - בת 8 ילדים. דנה בשאלות: חופש, דמי חופש, ארגון טיולים, בירורים בין ילדים וכו'.
ב. וועדת עבודה – בת 8 ילדים. כל אחד מחברי הוועדה מסדר אחת לשבועיים את עבודת הילדים, הן במשק בית-ספר והן בענפי משק החברים. הילדים עובדים, בחלקם, בענפי משק קבועים, בחלקם בעבודות עונתיות ובמשק בית הספר. ליד בית הספר עוסקים בהקמת מועדון, פינת חי ועיבוד גן ירק על שטח של דונם. יש לציין שגן הירק יפה מאוד.
ג. וועדת תרבות – בת 10 ילדים. תפקידה: הכנת מסיבות והוצאת יומן בית הספר. עד כה, סודרו מחוץ למסיבות השבת הרגילות, מסיבות לחגים, מסיבה להסתדרות, בר-מצווה וביאליק.
ד. וועדת המועדון – לפני כחודש סודר בחדר האוכל של בית הספר מועדון וחדר קריאה ובו רדיו ומבחר עיתונות הילדים. עם גמר הקמת המועדון, ישמש חדר האוכל אך ורק חדר קריאה.
ה. וועדת קרן הקיימת – בת 8 ילדים ותפקידה לחפש מקורות להגדלת ההכנסה למען הקק"ל.

בכל אחת הוועדות משתתף אחד המורים. כדאי לציין שהוועדות פעילות למדי.