title
title
title
title
title
title
אל נא תעקור נטוע
הנטיעה האסורה, או "אל נא תעקור נטוע"

הסיפור מתמקד במקום בו עומדת כיום שכונת "כפר היין".
מיד לאחר תום קרבות מלחמת השיחרור, ביקש צוות עובדי המטע, שרבינוביץ היה המרכז שלו, לטעת חלקה נוספת של תפוחים. 
הנהלת המשק, קרי, המזכירות, לא אישרה את הנטיעה מסיבות של מימון ואולי מחוסר מים. 
הצוות לא השלים עם ההחלטה ועשה מעשה. 
לילה אחד התאספו כולם ולאור פנסי-רוח נטעו את החלקה, כעשרה דונם. 
כשהדבר התגלה ,היה ברור שלא "עוקרים נטוע". 
בכאן לא הסתיים הסיפור...
המזכירות החליטה שצריך להעניש את הנוטעים והיו שחשבו כי נכון יהיה "להעזיב" מהקיבוץ את מובילי הנטיעה האסורה ... 
אבל הקיבוץ המשיך להתקיים ולהתפרנס מהמטעים עד היום...