title
title
title
title
title
title
הסערה בוואדי שלנו בינואר 2018
סערה כזאת שפקדה את וואדי חצור, הוואדי שלנו, לא זוכרים באיילת מזה שנים. 
עצי אקליפטוס ענקיים קרסו, שורשים אדירים התרוממו כלפי מעלה. 
ענפים תפסו עמדות של "גשר על פני מים סוערים".
היה מישהו שדאג מלמעלה שהפסלים המקשטים את המקום לא נפגעו.
תווהו ובוהו מסביב... ומה יהיה הלאה?
עבודות שיקום לא פשוטות, הרי הכל חייב לחזור לקדמותו, כי אין מקום כמו הוואדי שלנו...
צילמו: טובה ברוק, כרמלה וזהר בר-נץ