title
title
title
title
title
title
חידת השבוע 1 / פברואר 2018
תופעה קצת מוזרה נראית בתמונה שלפניכם.
על מנת להבין את המבנה המיוחד נחוצים כמה הסברים.
שתפו אותנו בפרטים על הנצפה בתמונה והבנתו מבחינת הגידול המוזר.
הסבר של  דוד לבנה: עץ אבוקדו בוגר קרס על הקרקע, אולם חלק מהשורשים נישאר שלם בקרקע, ומתחתית הגזע התפרצו ענפים חדשים, שבונים עץ חדש הגוזם, איש האבוקדו, חתך את הגזע שנפל והשאיר קטע קטן שממנו התפרצו הענפים וכך נמנע חור ריק בשורה .

יש רק להקפיד שהחיתוך יהיה מעל ההרכבה והענפים שיבחרו, יצאו מעל ההרכבה.

מוסיף זהר בר-נץ: מטע האבוקדו הוותיק כבר בן 42 שנה. עצי האטינגר ניטעו במסגרות של החלקות. כך הם מקבלים את מירב הרוחות החזקות של החורף. שורשי עץ האבוקדו הם שטחיים ובמיוחד עקב ההשקייה בטפטוף. עצי האטינגר גבוהים במיוחד. התוצאה מכך היא שכל שנה נופלים עצים בחורף.

בחלקם, נשארים חלק מהשורשים בקרקע ובגיזום מתאים הם מתחדשים ומקבלים צורה מיוחדת של עץ, כמו שנראה בתמונת החידה.