title
title
title
title
title
title
אסיפה כללית - "נופי איילת"
אסיפה כללית   "נופי - איילת" 

ביום חמישי 18.10.18 ט' בחשוון תשע"ט 
בשעה 18:30 - במועדון 

 סדר היום:
1. בחירת יו"ר ומזכיר לאסיפה.
2. אישור מאזן האגודה לשנת 2017 יוצג ע"י דליה מ"ברית פיקוח" – רו"ח של האגודה.
3. הצגת מועמדותה ואישור צירופה של מירי חי לוועד ההנהלה. (במקום זוהר בר-נץ שביקש לסיים). 

 אנא עשו מאמץ והגיעו לאסיפה, לשמוע, להשמיע ולהשפיע. 

 איתמר גולן – מנהל האג"מ