title
title
title
title
title
title
תמונת השבוע / מרץ 1 2018
שדות שפוכים הרחק מאופק ועד סף
עצי שזיף ואפרסק פורחים סביב.
ובטיול שבת ושמש, פה ושם זורחת,
אין כמו החיטה שמולנו עולה וצומחת...