title
title
title
title
title
title
סרטון ההפנינג לרגל גמר שיפוץ מגדל המים
סרטון של מוש הראל, שהוכן בעקבות הפנינג קהילתי
לרגל גמר שיפוץ מגדל המים ההיסטורי.
מרץ 2018