title
title
title
title
title
title
תמונת השבוע / יוני 1 2018
ענף האבוקדו גדל בעוד 100 דונם.
עם סיום הנטיעה באכסניה, מגיע השטח הכולל של הענף ל-800 דונם.
חלקם של הזנים המאוחרים גדל אף הוא.
משקיעים עבודה רבה בגיזום וטיפול בעשבייה ובעצים בכל השטחים.
היבול החדש לעונת 2018/19 כבר על העצים, כחנטים חדשים ומבטיח שנה גדולה.