title
title
title
title
title
title
משפחת בן ארי בעקבות שורשי האב פנחס שמלאו לו 90 שנה
בעקבות סיפורי דור מגש הכסף באיילת השחר.
תקציר מסיור מודרך עם אריק מהמושבה יסוד-המעלה בעיר צפת, משם יצאו הורי הוריו של פנחס להקים את המושבה משמר הירדן.
בסרט משולבים קטעים מסרט משפחתי, שהפיקה המשפחה ליום הולדתו ה-80 של פנחס, סרט שהופק על-ידי ישי אורן.