title
title
title
title
title
title
חידת השבוע 3 / יוני 2018
כאלה הם היו פעם, פעם...
תמימים, מתוקים, אוכלים וחולמים.
"גנונסטים" של העבר הרחוק ואילו היום...
מי הם המתוקים האלה?
זוכרים מי היו המטפלות? איפה היה הגנון?
בתמונה מימין לשמאל: נורית אגוזי, דפנה חורין, רתם בר-נץ, יוחאי זיו ואילה חונוביץ.
עם הראש לחזית- נעלם?
הבית הוא , כנראה, הבית בו נמצא כיום גנון "תלתן" והמטפלות - זה היה הגנון של חנהל'ה ברימר. (על-פי זכרון של אחת האמהות)