title
title
title
title
title
title
סיפור פינוי הילדים מאיילת השחר לחיפה
סיפור פינוי הילדים מאיילת-השחר לחיפה במלחמת העצמאות.
משולבים בסרטון מכתבים שכתבו אז הילדים וכן כמה מהכותבים אותם אז וכיום נזכרים באותם ימים: 
אורה ליפץ, ברל'ה צפרוני וזהר בר-נץ.