title
title
title
title
title
title
שבועות באיילת תשע"ח 2018
סרט המצדיע לחקלאות באיילת-השחר בעבר ובהווה
ערך קובי נתנאל. צילם ברל'ה צפרוני. מראיינים: ברל'ה צפרוני, מיכל זמיר ודינה גדה.
משתתפים  העובדים בענפיי החקלאות השונים באיילת.