title
title
title
title
title
title
"הבו לנו סוסים אבירים" / יגאל מירון
פתיחה חגיגית של התערוכה "הבו לנו סוסים אבירים" - עבודותיו של יגאל מירון 27.10.2018.
אחד הנושאים המרכזיים בעבודתו של הפסל יגאל מירון הוא הסוסים. יש להם, מבחינתו, שני היבטים:
הסוס האישי והסוס שמייצג את התרבות. 
הסוס גם היה חלק משגרת חיי העמל של החקלאים בקיבוץ בו נולד, בית השיטה, 
ותמונה של סוס חורש בשדה, היא חלק דומיננטי במאגר הזיכרון שלו.
מתוך דברי אוצרת התערוכה נאוה הראל-שושני