title
title
title
title
title
title
עוזי דיסלר / סיפור חיים
עוזי דיסלר מקיבוץ איילת השחר מספר על השתתפותו במלחמת ששת הימים כקצין ארטילריה. 
הראיון עם עוזי נעשה במסגרת תעוד לוחמי מלחמת ששת הימים שבוצע על ידי משרד לנושא מורשת וההסתדרות הציוני. 
בסרט מספר עוזי על:
תיאור הילדות,
מלחמת העולם השנייה בתל אביב,
מלחמת השחרור באיילת השחר,
השרות בצה"ל,
מלחמת ששת הימים
מלחמת יום הכיפורים