title
title
title
title
title
title
גינה קהילתית באיילת השחר
חובבי עבודת הכפיים - משפחות על ילדיהם ונכדיהם הגיעו כדי ליצור גינה משפחתית ולתרום לגינה המשותפת, הקהילתית.
היה גדול!