title
title
title
title
title
title
שכונת הפקאן בתנופה...
שכונת הפקאן צומחת ומתרחבת...

בהמשך לחזון הקיבוץ, בו איילת השחר תפעל לקידום צמיחה דמוגרפית להגדלת האוכלוסייה, ולחיזוק הקהילה המתחדשת כקהילה בעלת אופי קיבוצי וכפרי, 
הקיבוץ רואה חשיבות בהמשך תהליך הקליטה ובדרך זו, המשך בנייה בשכונה החדשה, שכונת הפקאן.
עד כה, מתוך 87 מגרשים, הוגרלו 49.
16 בתים חדשים אוכלסו, השאר בבנייה או בשלב קבלת אישורי בנייה.
32 משפחות מהמשתכנים הינם נקלטים שהתקבלו לחברות, 17 משפחות חברים וותיקים משפרי דיור.
בשלב זה נותרו חמישה מגרשים פנויים. לאחר אכלוס מגרשים אלה, יפתח רחוב חדש להגרלה.
נכון לנובמבר 2018, קלטנו 68 חברים חדשים, רובם בונים בשכונה, חלקם רכשו דירות בקיבוץ.
סיכמה: יעל מאיר