title
title
title
title
title
title
הגשם בדצמבר ב-8 השנים האחרונות

עם סגירת שנת 2018
לכל האוהבים והמתעניינים בנתוני כמויות הגשם, שלא בדרך של "נתונים סטטיסטיים" באחוזים -
לפניכם סיכום רשימת כמויות הגשם בחודש דצמבר, כפי שעלו באתר שלנו במשך שמונה השנים האחרונות:
חורף - דצמבר
2011 - 2012  -  35.9  מ"מ
2012 - 2013  -  180.4  מ"מ
2013 - 2014  -  185.0  מ"מ
2014 - 2015  -  152.4  מ"מ
2015 - 2016  -  47.6  מ"מ
2016 - 2017  -  224.3  מ"מ
2017 - 2018  - 36.7    מ"מ
2018 - 2019  - 140.0 מ"מ

כמה נתונים עפ"י רישומיו של ישראל שליט ז"ל:
השנה הגשומה ביותר שנרשמה הייתה בחורף 1968 - 1969  -  845 מ"מ
דצמבר באותה השנה  -  237.8 מ"מ

ואולי גם יגיע שלג בהמשך???

לכל המעוניינים לקבל פרטים רבים ונוספים על מזג האוויר, כמויות הגשם השנתייות  ועוד ועוד -
הנה קישור לדף מזג האוויר המצוי באתר תחת הכותרת: משק וחקלאות.