title
title
title
title
title
title
מציירים עם סאלי במרכזים
סאלי נווה הצטרפה לצוות החינוך הבלתי פורמלי וביחד עם הילדים קישטה את קירות המרכזים בציורים
בעוד הילדים עוסקים בצביעתם.