title
title
title
title
title
title
חידת השבוע 1 / פברואר 2019
בתמונה מצולמים ילדי המחזור הראשון של איילת-השחר כשהם בכיתה ה' בשנת 1935.
מי הילדים? מי המורה?
נשמח שתוסיפו פרטים על משפחתם הנוכחית באיילת-השחר, או במקומות אחרים.על התמונה נכתב: "מחזור ראשון של ילדי איילת השחר", אולם מעורבים כאן שני מחזורים: הגדולים, ילידי 1924 והקטנים ילידי 1927. בבית הספר הם למדו בשתי כיתות עם אותם מורים, שושנה לומס, רבקה נוריאל, זלמן (על שמו העץ הידוע) גוברמן (המחנך) ואולי עוד...

 ועכשיו לזיהוי בתמונה: מימין עומדים הגדולים (1924): שרקה חנוכי- בר, רבקה סולרצ'יק (ישראלי), אמיצה הורביץ, קלוורי, מרים חבר, יעקב סינקביץ (שגב), גדעון אטקין, אסף לנדסמן (מהבוגרים) עומד עם הקטנים, שני מימין. חלק מהבוגרים חסרים. הקטנים (1927) - מימין: אברהמי ליפשיץ-לביא. משמאל לאסף, (שנמצא במרכז השורה של "הקטנים"): חיה'לה מרקמן- כהן, ניצה קנטור-לוי,מעליה: דוידקה כנעני-שחר. על הכתפיים של גדעון - ערה ענבי-אונגר. גם מהמחזור השני לא כולם בתמונה. היפה והחשוב הוא שאנחנו זוכרים אותם וגם מזכירים.

באיילת נשארו מהמחזור הראשון: אסף, יעקב, שרוליק שפר (בזמן הצילום היה כנראה, עם משפחתו בתל אביב, כשאביו מזכיר מועצת הפועלים). גדעון עזב לחיפה ללמוד בטכניון הנדסת חשמל, שרק'ה ואמיצה, עם משפחותיהן, עזבו בפילוג לקיבוץ "הגושרים".רבקה, דודה של שלום ישראלי, עזבה עם נישואיה, מרים חבר התחתנה עם חבר גבעת ברנר. מהמחזור השני נשארו באיילת: אברהמי, דוידקה וחיה'לה. ניצה התחתנה עם חבר בית קשת. בעלה נהרג במלחמת השחרור. ערה ויצחק'לה אונגר עזבו אחרי מלחמת השחרור ולאחר מותה נקברה ערה באיילת. מבין "הקטנים" נמצאת עמנו כיום רוחלה מוזס, (תיבדל לחיים ארוכים). היריעה קצרה וההיסטוריה ארוכה, ניסיתי להרחיב ידע, זהר בר נץ