מעוף פלוס
חסר רכיב

מרפאה

יום א – 
 פתוח             08:00–15:00 
קבלת רופא     13:00–14:20
בדיקות דם      08:00–08:30
     שירותי משרד  08:00–12:00     
             
 יום ב – 
פתוח             13:00–18:30
קבלת רופא     15:40–18:20

יום ג – 
 פתוח             08:00–13:00 
בדיקות דם      08:00–08:30
  שירותי משרד  08:00–12:00  


כללית חצור:  04-6869222
כללית קריית שמונה: 04-6958800
חסר רכיב