title
title
title
title
title
title
שירי ברוק-שגיא / שיר ביום
שירי מפרסמת מידי פעם שירים במדור מיוחד המיועד לשירה בשם "שיר ביום" בעיתון ידיעות אחרונות.
לפנינו שיר נוסף של שיר. חומר לגאווה ולמחשבה.