title
title
title
title
title
title
השנים הגשומות ביותר באיילת-השחר
על פי מדידות ישראל שליט ז"ל
ב-60 שנות מדידה 1920/21 עד 1978/79

1968/69  -  845 מ"מ
1925/26  -  698 מ"מ
1928/29  - 696 מ"מ
1944/45  -  669 מ"מ
1979/80  -  669 מ"מ
1926/27  -  665 מ"מ
1948/49  -  630 מ"מ
1942/43  - -616 מ"מ
1966/67  -  600 מ"מ


על -פי רישומיי  השמ"ט:

1968/69  -  852 מ"מ
1928/29  -  820 מ"מ
1991/92  -  804 מ"מ
1925/26  -  723 מ"מ
2002/03  -  696 מ"מ

(מסר עוזי דיסלר)