title
title
title
title
title
title
טקס יום השואה תשע"ט
דברי פתיחה
ערב יום השואה והגבורה תשע"ט מוקדש השנה למאבק ההישרדות של היהודים בשואה. הערב נביא לפניכם קטעים מתוך יומן שנכתב בידי אדם בשם אריה קלוניצקי. שם היומן "יומן אבי אדם" והוא מביא עדות חזקה בעדינותה על קורותיה של משפחה אחת המנסה לשרוד את התופת.
בני הזוג אריה ומאלווינה קלוניצקי היו מורים בבית ספר בפינסק. ב-22 ביוני 1941 בעת שהגרמנים תקפו במפתיע את בני בריתם הרוסים, שהו בני הזוג בחופשה אצל הוריה של מאלווינה בבוצ'אץ' שבאוקראינה. כשבאה ההתקפה הגרמנית שוב לא יכלו לצאת משם. לפתע הפכו לחיות הנרדפות על נפשן. ללא בית וללא כל מחסה אחר, ללא מזונות ומלבושים, ללא כל אמצעים כספיים, הם עושים מאמצים על אנושיים כדי להינצל ולהציל את ילדם אדם. שעה שפסה כל תקווה, הם מפקידים את ילדם בידי משפחה נוצרית מתוך תקווה קלושה שמא יישאר לפחות הוא בחיים.
סיפור קורותיהם עולה מן היומן אותו כתב אריה בעברית, בעודם מתחבאים בשדה הדגן. היומן נכתב בימים האחרונים להשמדת יהודי גאליציה, בזמן שהגיטאות כבר חוסלו ותושביהם- 450 אלף בקירוב- נשלחו למחנות ההשמדה. יריעת הזמן קצרה מאוד בת שבועיים בלבד. אולם בחווית השבועיים הללו מתמצית הטרגדיה היהודית בשנות השואה.
לאחר שקיבלו בני משפחתם של אריה ומאלווינה קלוניצקי את דבר העדות הזו על גורלם הטרגי, נודע לפתע כי צאצאם אדם שרד לפליטה. עתה החל מאבק על גורלו של הבן והחזרתו לחיק עמו ומשפחתו – מאבק שלא נשא פרי.
אריה קלוניצקי היה קרוב משפחה של הזמר היהודי קנדי המפורסם ליאונרד כהן, אשר קרא לבנו אדם. כהן, עסק בנושאי השואה בחלק משיריו, אשר יובאו כאן הערב.
דינה קגן