title
title
title
title
title
title
הזמנה לתערוכת התלמידים 2019

ה נ כ ם  מ ו ז מ נ י ם
לתערוכת 2019
של תלמידי גלריה תל-אביב/איילת-השחר
יום ה׳ 16/5 בשעה 20.00