title
title
title
title
title
title
שבועות תשע"ט - התהלוכה
כבכל שנה - החקלאות במיטבה מוצגת לראווה. בצורה אומנותית ומעוררת רצון לטעום ולחוש טבעו של קיבוץ חקלאי. 
כלים חקלאיים, עגלות צבעוניות המעידות על "סחורתן", טור צבעוני ויפה המסמל יותר מכל את הקיבוץ המבוסס על חקלאות טהורה.