title
title
title
title
title
title
איילת
איילת
נכתב לחג התשעים של איילת-השחר, ראה"ש תשס"ו
מילים: זהר אופז-ליפסקי
לחן: אורית שחר-ענבר

נושאים אותך איתנו לכל מקום
כזכרון מתוק והגשמת חלום
חֶבלי הקשר הם כיד מושטת
עיתים כרוכים כלולאה חובקת

איילת של שקיעות מעבר להר
איילת של עמק אהוב ומוכר
איילת היא שורש מעמיק לחתור
איילת היא דור ארוג בדור
דור ארוג בדור.

מה יש בך, איילת, שלא ניתן לניתוק
עוטף כמו שמיכה, חם כמו חיבוק
רוחות הזמן הן הנותנות אותות בך
רק את יודעת כי הן לא יוכלו לך.

איילת של שקיעות מעבר להר
איילת של עמק אהוב ומוכר
איילת היא שורש מעמיק לחתור
איילת היא דור ארוג בדור
דור ארוג בדור

איילת חן שלנו יקרה
הדרך לא סלולה, הרבה כבר קרה,
ומי הוואדי, הצל, הזרימה
והאדם שמַפיח בהם נשמה.

איילת של שקיעות מעבר להר
איילת של עמק אהוב ומוכר
איילת היא שורש מעמיק לחתור
איילת היא דור ארוג בדור
דור ארוג בדור
דורארוגבדורארוגבדור