title
title
title
title
title
title
לקראת האסיפה הכללית הקרובה

לחברים/ות 


לקראת האסיפה הקרובה

 מצורפים קורות חיים של יורם ארליך ויובל נעמני

 מועמדים לתפקיד יו"ר באיילת השחר.

2 המועמדים נפגשו עם צוות ההשמה,

 אושרו להעברת מועמדותם 

ע"י וועד ההנהלה לאסיפה הקרובה 

שם יציגו את  עצמם.

העתקים מודפסים, ניתן לקבל במזכירות למי שמעוניין,

 לא חולקו העתקים בתאי הדואר מתוך התחשבות באיכות

 הסביבה.

 

בואו לאסיפה לשמוע, 

לשאול, להתרשם ולקחת חלק.