title
title
title
title
title
title
חידת השבוע 1 / אוקטובר 2019
היום זו כבר היסטוריה.
בעבר - "פריחה" של מערכת "קשרי חוץ".
סיפורה של התמונה עם פריסה רחבה יותר של הנושא -
כל אלה יתקבלו בברכה, למען איזכורם  של ימים רחוקים. שמעון כפיר: להלן הנוכחים: על הסוללה צמוד למעלית פינחס בן ארי. למטה במים מימין: שלום שראלי. לידו מימין וכנ"ל משמאל: שני בורמזים ששהו בהכשרה. משמאל קצת מוסתר מוחמד הבדואי, שעבד במדגה וביום כיפור נפל בשבי הסורי.

אראלה שי: הבורמזים של או נו . . . .

דב צפרוני: יתכן אבל בהתחשב בעובדה שאחריה עלתה לשלטון חונטה צבאית מאוד לא סימפטית אז יתכן שעזרנו לה. למרות ההכשרה הם היו חילים.

 שולמית מירון: בריכת הדגים במלחה בתקופה שעזה ופנחס ז"ל עבדו עם הבורמזים?

נורית דבס:  נדב ישראלי ז"ל עבד במדגה ובנה את מעלית המדגה

עמיר שי: אני לא בטוח, אבל לדעתי המשאית היא פורד קנדי שלה הסטוריה גדולה, בין היתר בהקמת מדינה קטנה:

אראלה שי: כמובן, מעלית הדגים אל המיכל. נדמה לי שהרכב הוא המוריס. בכניסה לתמונות נוספות רואים את עזה וסיקו (פנחס בן ארי).