title
title
title
title
title
title
קליטה וצמיחהינואר 2018
איפה אנחנו עומדים בהתקדמות הצמיחה והקליטה של חברים חדשים קיבוץ


קליטת החברים החדשים החלה באוקטובר 2013.

עד לינואר 2018 קלטנו 55 חברים חדשים.

 

23 משפחות חברים חדשים בונות בית חדש בשכונת הפקאן

17 משפחות חברים וותיקים בונות בשכונת הפקאן

6 משפחות חברים חדשים רכשו דירה בקיבוץ מיורשים/חברי

החברים החדשים הינם בני משק + משפחה אחת של תושבים


40 מגרשים בשכונה הוגרלו/אוכלסו

                                                                     בשלב זה ישנם 4 מגרשים פנויים.

                                                                     הרחוב החדש שיפתח בקרוב להגרלה יכלול 10 מגרשים נוספים.

 

 

2018

משפחות בתהליך קליטה / ומשפחות המחכות להגרלה – 10 (בני משק)

שתי משפחות תושבים הביעו התעניינות


סיכמה - יעל מאיר